Influenzavaccination

Fra 1. oktober
Gratis til:
personer over 65 år
Førtidspensionister
Kronisk syge efter lægelig vurdering
Svært overvægtige med BMI over 30
Personer med andre alvorlige sygdomme efter lægelig vurdering
Gravide i 2. og 3. trimester
Husstands kontakter med svært immunsupprimerede patienter efter lægelig vurdering
Indtil 22/10 er det kun risikogrupperne ovenfor, der vaccineres.
Børn 2-6 år kan vaccineres fra uge 43-44 og skal have 2 gange med en måneds mellemrum.